Privacy & Cookie Beleid

Disclaimer & Privacy Beleid

Customs People verzamelt als verantwoordelijke vanaf 25 mei 2018: “In de zin van de GDPR” de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jouw sollicitatie te ver­werken en u te helpen binnen Customs People in contact te komen met (potentiële) vaca­turehouders, zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures. We bewaren uw gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als u ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij uw gegevens tot vijf jaar na de beëindiging van je sollicitatieprocedure.

Customs People wil jou graag op de hoogte houden van nieuws en tips. Wanneer u daarvoor toestemming geeft, zullen wij u na beëindiging van de sollicitatieprocedure af en toe een nieuwsbrief sturen.

“Ik geef Customs People toestemming om mijn gegevens gedurende 5 jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode op te slaan in de database zodat ik gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures en Customs People daarover met mij contact op kan nemen.”

Customs People doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.

 

Recht op inzage
U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die Customs People geregistreerd heeft kunt u een e-mail sturen.

 

Doel van de gegevens verzameling
Customs People kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u te informeren over nieuws over Customs People of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Customs People zal uw e-mail adres niet aan derden overhandigen of verkopen. U kunt bij het verzenden van uw cv (en ook daarna) aangeven of u dergelijke informatie van Customs People wel of niet wenst te ontvangen. Informatie over hoe u het gebruik van uw informatie kunt beïnvloeden of wijzigen staat hieronder.

De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van uw registratie of cv verzamelen wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Wees echter bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is. Uw cv wordt direct opgeslagen in onze database waartoe slechts onze eigen consultants toegang hebben. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Customs People geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers. Onze consultants zullen voor u, uw gegevens toetsen aan die van opdrachtgevers en u daarover berichten. U wordt alleen voorgesteld aan de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en u geïnformeerd bent over de inhoud van de betreffende vacature. Overigens kan Customs People niet garanderen dat een opdrachtgever de door u verstrekte informatie opvraagt, u voor een gesprek uitnodigt, u een (arbeids)overeenkomst aanbiedt of aan uw eigen carrière-wensen voldoet.

Customs People verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. Customs People registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens, dit betekent dat terwijl de gebruikers-sessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau.

 

Gegevensverzameling
Customs People geeft u de mogelijkheid uw curriculum vitae aan haar te zenden. Op deze wijze kan Customs People uw gegevens toetsen aan die van onze opdrachtgevers. Deze gegevens zullen slechts via het Internet beschikbaar gesteld worden op een beveiligde wijze en slechts aan uzelf en aan Customs People.

Indien u gebruik maakt van de sollicitatie-optie met onze LinkedIn koppeling, is uw LinkedIn profiel de basis van uw sollicitatie. De LinkedIn velden zoals werkervaring en opleiding worden dan doorgestuurd als onderdeel van uw sollicitatie. U kunt zelf instellen voor welke duur uw LinkedIn profiel gekoppeld wordt aan onze database. Dit kan in het LinkedIn scherm, waarbij u LinkedIn toestaat connectie met de Customs People database te maken.

 

Recht op correctie
U kan Customs People op ieder moment verzoeken uw gegevens te verwijderen of de toestemming intrekken. U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft met uw cv of anderszins wijzigen of bewerken door een e-mail te zenden. U kunt de mail van Customs People beëindigen door een e-mail te sturen naar Customs People. Uw naam wordt dan binnen drie werkdagen verwijderd uit onze database. Indien u gebruik maakt van de koppeling met uw LinkedIn profiel,worden alle wijzigingen die u hierin aanbrengt, doorgezet in onze database zolang u ons daarvoor geautoriseerd heeft. Deze autorisatie kunt u wijzigen in uw LinkedIn account, onder ‘Settings’ en dan ‘Authorized Applications’. Hier vindt u onze website wanneer u ons ooit bij sollicitatie via LinkedIn geautoriseerd heeft.

 

Recht op verzet
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Customs People beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt zij terstond de verwerking. U kunt uw bezwaar sturen naar Customs People.

 

Meldingsplicht Customs People
De verwerking van de gegevens wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Customs People houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze (mobiele) website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Customs People gebruikt tracking cookies om via Google Analytics bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We slaan de IP adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, zodat we een indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers. Google kan deze informatie aan derden (ook buiten de EU) verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Op de website van Customs People wordt tevens gebruik genaakt van Social Sharing buttons, voor o.a. Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de websites van Customs People via social media direct kunnen delen met anderen. Customs People heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen websites daarover geven: FacebookLinkedInTwitter en Google.

 

Ik ga akkoord met deze voorwaarden
Door deze site te gebruiken stemt u in met de informatie-verzameling, privacy beleid en de ethische gedragscode van Customs People.

 

Veranderingen in het Privacy Beleid/Ethische gedragscode
Indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacy Beleid, of de ethische gedragscode worden deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we u daarvan berichten via het adres zoals we dat in uw persoonlijk profiel hebben. Wij raden u aan deze site zo nu en dan te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van het beleid.
Als u vragen heeft over het privacy beleid van Customs People, stuurt u dan een e-mail naar info@customspeople.nl.

 

Disclaimer
De informatie op www.customspeople.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Customs People.
Customs People besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.customspeople.nl Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Customs People kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.customspeople.nl Het is mogelijk dat via de internetsite van Customs People toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Customs People kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Ik geef Customs People toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken zodat Customs People mij kan benaderen met nieuws en tips. Wilt u dit niet, geef dit a.u.b. aan via info@customspeople.nl